Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op onze website Soulve.nu en onze andere daaraan gekoppelde websites en de digitale nieuwsbrief van Soulve Innovations B.V. (Soulve.nu). Overal waar ‘website(s)’ staat vermeld, kan ook gelezen worden ‘digitale nieuwsbrief’. Door onze websites/digitale nieuwsbrief te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina’s is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze websites.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze websites berust bij Soulve Innovations B.V.  of bij derden welke met toestemming het betreffende (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Soulve Innovations B.V.

Soulve Innovations B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze websites gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

E-mailcorrespondentie

De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van Soulve Innovations B.V.  of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen alvorens ze te openen.

Contact

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen:
Soulve Innovations B.V.
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
E-mail: info@soulve.nuTel.: 030 22 70 400