MediMapp Shared Care
Inzicht in het zorgnetwerk
Inzicht in het zorgnetwerk
MediMapp Shared Care realiseert de context waarbinnen inhoudelijke afstemming en procesafspraken met de anderen in een netwerk of keten, gemakkelijk is.
Weten wat wanneer is gebeurd met deze patiënt, ook jouw zorg wordt er beter van.
Ondersteuning regionale samenwerking
Uniek: MediMapp legt regionale afspraken en processen vast en biedt zo een structuur voor welke activiteiten waar plaatsvinden. Er is geen andere plek waar dat al kan.
Uw werkafspraken koppelen aan relevante acties
Weten wat een collega heeft gedaan, welk onderzoek of interventie, is zeer waardevol, net als inzicht in werkafspraken en uitslagen andere zorgverleners.
Iedere zorgverlener behoudt eigen omgeving en eigen EPD’s
Inzage in relevante vastleggingen, tabbladen met uitslagen, van collega’s, zowel binnen als buiten de muren van dezelfde organisatie.
Voor de patiënt: één verhaal, één app
Iedere zorgverlener werkt binnen een context; de patiënt hoeft niet telkens opnieuw zijn verhaal te doen noch dubbele onderzoeken, scans etc. te ondergaan.

200.000

GEBRUIKERS

8,5

KLANTBEOORDELING

77%

ADOPTIE

12

ZORGINSTELLINGEN

Shared Care
Het op elkaar afstemmen van behandelingen en afspraken, weten waar de patiënt in het zorgproces zit, al is geweest en wat nog zal volgen. MediMapp Shared Care zorgt voor dat inzicht. Grip op de patiënt, een compleet beeld hebben van het integrale zorgproces, inclusief dat wat buiten de eigen zorgorganisatie plaats heeft gevonden. Weten wat een ander doet, maakt betere zorg.
Inzage in data, geen uitwisseling
MediMapp Shared Care sluist géén data door van het ene naar het andere bronsysteem, bijvoorbeeld EPD’s. Via Shared Care haalt MediMapp uit een ander systeem op wat nodig is op basis van de werkafspraken die zorgverleners in het EPD zetten.
Met andere woorden: de werkafspraken bieden de context waarbinnen gegevens uit bronsystemen worden opgehaald. Die informatie of data is vervolgens in te zien door andere zorgverleners in de keten of netwerk rond de patiënt, maar alleen als het relevant is voor een specifieke zorgverlener. Dat inzicht zorgt voor betere, goed op elkaar afgestemde, zorg.
"De juiste informatie wordt in een app op het juiste moment overzichtelijk en gedoseerd aangeboden aan de patiënt. De applicatie is gekoppeld met het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Hierdoor is de informatie actueel en kan de zorgverlener in diezelfde omgeving meekijken via het epd. De eerste reactie van patiënten die de app zien is erg positief. Zij geven aan dat het fijn is om thuis terug te lezen wat er tijdens een consult is verteld en om overzichtelijk de afspraken te zien met de betrokken behandelaar.”
Arts-onderzoeker Amsterdam UMC, locatie VUmc

BRON: QRUXX: SCAR CLINIC BRENGT WAARDEGEDREVEN ZORG IN DE PRAKTIJK
MediMapp platform
Het MediMapp platform bestaat uit Care Pathway, Portal, Shared Care en Analytics

Care Pathway

De basis van MediMapp is Care Pathway. Care Pathway interpreteert en vertaalt de gegevens uit EPD’s naar een inzichtelijk zorgproces voor patiënt en zorgverlener.
Lees meer

Portal

Een patiëntenportaal dat volledig integreert met het EPD, een willekeurig ander patiëntenportaal of PGO.
Lees meer

Shared Care

MediMapp Shared Care realiseert context voor inhoudelijke afstemming en procesafspraken binnen het zorgnetwerk.
Lees meer

Analytics

MediMapp Analytics maakt processen zichtbaar en koppelt dat aan kosten en uitkomsten van de zorg.
Lees meer
Nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws op het gebied van E-health!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.