Belangrijk bericht voor Android 13 gebruikers: wijziging in push-notificaties

August 17, 2023

Graag informeren we je over een wijziging bij Android die invloed heeft op alle apps die gebruik maken van push-notificaties. Deze wijziging geldt alleen voor Android en niet voor iOS.

Achtergrond

Android heeft een wijziging aangebracht in de opt-in/opt-out functionaliteit vanaf Android versie 13. Dit betekent dat de push-notificaties standaard uitgeschakeld zijn voor elke app. Apps dienen zelf proactief de gebruiker om toestemming te vragen om notificaties te sturen. Bij veel apps zul je een pop-up krijgen waar expliciet om deze toestemming wordt gevraagd, echter heeft niet iedere app deze pop-up ingebouwd. Belangrijk om hier alert op te zijn en deze instelling zelf aan te passen in de app-instellingen, zo ook voor MediMapp.

Impact voor MediMapp gebruikers

Goed nieuws voor gebruikers van MediMapp die MediMapp al geïnstalleerd en gebruikt hebben vóór de update naar Android 13, voor hen verandert er niets en blijven de push-notificaties standaard ingeschakeld. Deze instellingen worden meegenomen in de update naar Android 13.

De wijziging van Android heeft alleen impact op nieuwe gebruikers van MediMapp die Android 13 al geïnstalleerd hebben. Deze gebruikers zullen, zonder hier actief over geïnformeerd te worden, geen push-notificaties ontvangen totdat ze hier zelf in de app-instellingen toestemming voor geven.

Volgende stappen

Om te zorgen dat gebruikers geen afspraken of informatie missen, zullen we twee acties ondernemen:

  1. We stellen per direct een algemene melding in. Deze zal t/m 30 september 2023 in het meldingenoverzicht van alle gebruikers zichtbaar zijn.
  2. We ontwikkelen de pop-up die actief de voorkeur voor de instellingen uitvraagt. Zie in de afbeelding hiernaast voor een voorbeeld.
Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now