De Patiëntreis, PROMs Én Zwangerschapsapp In Één Omgeving Voor Amphia Ziekenhuis En Annature Geboortezorg

March 4, 2022

Dr. Julia Spaan is Gynaecoloog bij het Amphia ziekenhuis en directielid van Annature Geboortezorg, een integrale geboortezorgorganisatie. Kortgeleden is het implementatieproces voor het digitale zorgpad Verloskunde gestart. We interviewden haar om een nulmeting te maken en te tonen hoe de implementatietijd loopt bij MediMapp.

Twee jaar geleden kwam mvr. Spaan MediMapp tegen in de zoektocht naar een applicatie die zorgpaden met relevante persoonlijke informatie biedt. Op de afdeling Zwangerschap kregen patiënten regelmatig veel folders mee; de informatievoorziening kon beter. Inmiddels is de implementatie van het zorgpad dus begonnen.

Ziekenhuis

Waarom kiezen jullie voor MediMapp?

“We wilden graag een app die automatisch af kon stemmen wat de informatie zou zijn als er bijvoorbeeld een complicatie voordoet. En het moest gekoppeld kunnen worden aan het medisch dossier. Wij werken namelijk integraal, dus in de keten. We wilden heel graag dat het voor de zwangere duidelijk is wie wat wanneer doet. Tevens biedt MediMapp de mogelijkheid om in je dossier terug te zien welk zorgpad er gegenereerd is dus het biedt ook kansen voor doelmatigheid. Het is belangrijk binnen de organisatie dat je weet wie de zwangere ziet en wanneer. Soms kan het best wel complex zijn als iemand bijvoorbeeld zwangerschapssuiker heeft en een tweeling; meerdere toevoegingen op het normale zorgpad tegelijk. MediMapp kan dat voor ons samenvoegen. Zo wordt gepersonaliseerde zorg mogelijk.”

“Het is een grote meerwaarde dat je als zwangere goed weet hoe het proces eruit gaat zien. Dat geeft meer gevoel van regie.”

- Dr. Julia Spaan

Gynaecoloog Amphia Ziekenhuis & directielid Annature Geboortezorg

Wat is de grootste reden dat jullie voor MediMapp hebben gekozen?

“De grootste reden dat we voor MediMapp kiezen is dat we een voorlichtings-app willen bieden aan de zwangeren. Zo kunnen we hen op een meer eigentijdse manier bereiken. Op dit moment geef je vaak nog drie of vier paginas van een geprinte pdf aan mensen, waarvan ze meestal de eerste paragraaf lezen, en dat sluit totaal niet meer aan bij de verwachting die mensen hebben van informatie. Dus dat was de grootste motivatie. Maar dat we op MediMapp uitkwamen is zeker wel door het feit dat je er meer mee kan dan gewone apps voor zwangeren. Je ziet veel zwangere apps die gewoon voor een normale zwangerschap informatie geven, maar niet echt af te stemmen zijn op het traject dat die specifieke vrouw doorloopt. Een combinatie van de patient journey en een zwangerschapsapp waren voor ons echt wel randvoorwaarden. Daarbij werken we bijvoorbeeld ook met vragenlijsten en met MediMapp konden we dat automatiseren, dus het had precies die dingen waar we naar op zoek waren, die bij andere apps niet mogelijk waren. En wat ook meespeelde is dat we wisten dat een ander ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis, ook MediMapp in gebruik had en hoe zij het ervaren hadden. Zij waren bereid om met ons in ieder geval kennis uit te wisselen. EN toen zagen we dat MediMapp de expertise had met zwangerschapszorgpaden; jullie weten goed waar je het over hebben en wat de complexiteit van zwangerschap is.”

Wat is uw aandeel geweest in dit project?

“Ik leerde wat MediMapp doet via een collega en ben toen een business case gaan schrijven waarmee ik heb geprobeerd de organisatie enthousiast te krijgen. We hebben wel nog gekeken naar andere apps, maar MediMapp kwam het best uit de verf. Er zijn veel mensen bij betrokken geweest uiteindelijk en ik heb het voortouw genomen om met name vanuit zorgverlenersperspectief de input gegeven. Ondertussen hebben we ook een integrale werkgroep opgericht waarin verloskundigen van binnen én buiten het ziekenhuis zitten, mensen van de kraamzorg en de verpleegkundig specialisten. Er is een verloskundige die als projectleider de kar trekt en ik kijk dan mee als arts om te zorgen dat de inhoud klopt.”

Zijn er patiënten betrokken geweest bij het voorbereidingsproces?

“In de fase van het Programma van Eisen zijn een aantal patiënten bevraagd en dat is mondeling geweest. Vragen als ‘Zou je behoefte hebben aan zo’n app?’ en ‘Hoe ziet dat er idealiter uit?’ zijn zeker gesteld. We moesten natuurlijk kijken waar de behoeftes liggen. En dan merk je wel dat zwangeren eigenlijk aangeven dat ze willen wat er al bestaat: zo’n fruitschaal waarbij ze kunnen zien hoe groot het kindje is, echo’s, plaatjes van baby’s in de buik. Maar dat dan verwerkt in één app die informatie biedt voor hun specifieke situatie.”

MediMapp care pathway

Wat is het grootste voordeel voor u als zorgprofessional?

“Het grootste voordeel is dat de zwangere meer uniformiteit ziet in de informatievoorziening en dat hierdoor efficiënter gewerkt wordt. Het fijne aan MediMapp is dat iedereen de juiste informatie krijgt en daardoor beter geïnformeerd langskomt. Mensen hebben dan al vaak van alles gelezen voordat ze in de spreekkamer zitten. Het geeft meer rust.”

Hoe zouden jullie de app inzetten?

“Het zou een groot voordeel zijn om aan het begin van de zwangerschap te beginnen. Je hebt namelijk als zwangere vrouw vaak je eerste consult bijvoorbeeld rond acht, negen weken. Maar de eerste weken zijn natuurlijk hartstikke spannend en we willen dus graag dat als de zwangere zich aanmeldt bij een praktijk of in het ziekenhuis, dat je de app aan kunt melden en vanaf dag 1 al heel veel informatie kunt lezen over juist die vroege fase van zwangerschap. Dat geldt ook voor de zes weken na de bevalling; het kraambedgedeelte zit daar ook in. Daar zitten zeker kansen om gewoon nog meer informatie in te geven. Denk aan: Hoe verzorg je je kind? Hoe zit het met anticonceptie? Wat zijn alarmsignalen bij ziekten? Dat zijn vragen die soms achterblijven bij consulten. Je kunt daar gewoon veel meer betrouwbare informatie in kwijt en dat helpt de zwangere enorm.”

Wat kan het opleveren voor Annature Geboortezorg en Amphia?

“Ervaring met digitaal patiëntenvoorlichting geven. Het grote voordeel aan digitaal aanbieden van informatie is dat je het gelaagd kunt doen. Met korte kopjes, een filmpje en een uitgebreide folder onder de juiste halte in het zorgtraject kun je al veel gemakkelijker complete informatie geven die niet overweldigd. En dit zorgpad is het allereerste digitale zorgpad binnen Annature Geboortezorg en Amphia, dus we zullen snel weten of het Amphia-breed wordt ingezet.

Hoeveel patiënten kunnen gebruik maken van het zorgpad binnenkort?

“We ontvangen jaarlijks zo’n 4.800 zwangeren binnen dit zorgpad. MediMapp start voor die vrouwen wanneer ze zich aanmelden in het ziekenhuis of bij een verloskundige.”

Hoe verloopt het proces tot nu toe?

“Het team waarin nu acht mensen de zorgpaden ‘schrijven’ is erg enthousiast. Het is een leuk project om extra tijd voor vrij te maken. En er wordt goed gecommuniceerd. De schatting van de doorlooptijd vanuit Soulve Innovations is 12 weken, voor implementatie, en ondanks dat we veel voorwerk al hebben kunnen doen, wordt het nog hard werken. Maar dat komt omdat we binnen het zorgpad rond de 30 variaties kennen.”

MediMapp Care pathway

Wat zijn uw verwachtingen van het gebruik van MediMapp?

“Qua adoptie hopen we richting de 80% te gaan. We hebben natuurlijk te maken met reeds jonge vrouwen die digitaal kundig zijn en ondersteunen natuurlijk bij diegenen die daar moeite mee hebben. Dus dat is best een reëel mikpunt, denk ik.”

“De voorlichting via MediMapp is afgestemd op de eigen zwangerschap en wat ik er zo mooi aan vind is dat het ‘automatisch’ de zwangere informeert wanneer zich complicaties voordoen.”

- Dr. Julia Spaan

Gynaecoloog Amphia Ziekenhuis & directielid Annature Geboortezorg

Nog een stip op de horizon

“Waar we heel benieuwd naar zijn is MediMapp Analytics. Dat is zeker een groot deel van de motivatie geweest om MediMapp te kiezen. We kunnen zo meer zicht krijgen op onze zorgpaden en duidelijk in beeld krijgen wie welke rol vervult en hoe dat gaat. We hebben natuurlijk een integraal dossier en Epic waarin in principe alles wordt geregistreerd. Maar vanuit MediMapp zien we op zorgpadniveau wat daadwerkelijk in de praktijk gebeurd. En wat voor ons onder andere heel interessant is is het onderdeel: afspraken vanuit het zorgpad en het aantal extra afspraken dat daar bovenop komt. Er zijn bij zwangerschappen best veel spoed consulten. Daar krijgen we qua stuurinformatie dan meer grip op.”

Bent u benieuwd naar de implementatietijden en planningen van al onze producten? Contacteer onze specialisten via sales@soulve.nu; zij kunnen deze met u delen.