Webinar Over Dé Zorginnovatie Van 2022: MediMapp Shared Care

March 4, 2022

Het interactieve webinar duurt een uur. Na afloop weet je als deelnemer of deze zorginnovatie ook iets is voor jullie organisatie en manier van werken.

Innovatiemanagers Frank Lambooy en Pedro Cremers vertellen in de online meeting van donderdag 10 maart en donderdag 24 maart hoe ziekenhuizen hun voordeel kunnen doen met MediMapp Shared Care. Frank en Pedro geven onder meer een korte demonstratie, vertellen over ervaringen tijdens een recente pilot en kijken vooruit naar toekomstige ontwikkelingen. Ook beantwoorden ze vragen van deelnemers.

Betere communicatie

Soulve heeft MediMapp ontwikkeld om toegankelijke, gepersonaliseerde en betaalbare zorg mogelijk te maken. De basis van MediMapp is Care Pathway. Dat interpreteert en vertaalt de gegevens uit EPD’s naar een inzichtelijk en uniekzorgproces voor patiënt en zorgverlener. Het biedt binnen het specifieke zorgpad van een behandeling en op het juiste moment gedoseerde informatie/data. Dat verbetert de communicatie tussen arts en patiënt. De patiënt weet wat van hem verwacht wordt, is beter voorbereid en heeft minder vragen.

Inzicht en overzicht

MediMapp Shared Care creëert inzicht, overzicht en grip op het proces plus bovendien betere communicatie in het gehele zorgtraject waarbij een patiënt informatie ontvangt van meerdere zorgdienstverleners. Zo is een koppeling met meerdere EPD’s mogelijk.

Het brengt eindelijk een compleet beeld van het integrale zorgproces binnen bereik. Inclusief consults en behandelingen door collega’s binnen het ziekenhuis – of zelfs van  andere zorgverleners buiten de eigen organisatie. Die informatie maakt de zorg beter én efficiënter: de overdracht kost minder tijd en er worden niet onnodig handelingen en onderzoeken dubbel gedaan.

MediMapp leent zich ook voor managementinformatie: processen worden zichtbaar en zijn te koppelen aan resultaten (van de zorg en de daarmee samenhangende kosten). Dat levert input voor verbeteringen.

Meerdere zorgtrajecten

Bijzonder van MediMapp is dat deze oplossing werkt met meerdere behandelprotocollen voor een aandoening. Ziekenhuizen kunnen zelf de variabele zorgtrajecten bepalen, plus de relevante ICD-10-codes en afspraakcodes. Ook data van derde partijen (voor thuismonitoring, scans en foto’s bijvoorbeeld) kunnen worden geïntegreerd.

MediMapp Shared Care is toepasbaar binnen één ziekenhuis, maar ook binnen meerdere samenwerkende zorgorganisaties. Zodoende kunnen artsen elkaar toegang verlenen tot het inzien van patiëntinformatie (belangrijk: de gegevens worden niet overgedragen) in het zorgtraject van die patiënt en met elkaar communiceren. Door het delen van die data beschikt de arts over alle ter zake doende en actuele informatie: dat voorkomt dubbel werk en verkort de consulttijd.  

Dergelijke ziekenhuis overstijgende samenwerking wordt in de nabije toekomst verder uitgebreid. Dan kunnen bijvoorbeeld ook revalidatiecentra en praktijken van huisartsen en fysiotherapeuten worden gekoppeld.

MediMapp realiseert één centrale interface/app met toegang tot diverse zorgdisciplines. De toekomstige patiënt heeft het ziekenhuis altijd op zak.

Aanmelden

Het webinar op donderdag 10 maart en donderdag 24 maart is gratis voor artsen, innovatie- en communicatiemedewerkers, specialisten en bestuurders van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het aantal deelnemers is beperkt, zodat iedereen voldoende tijd heeft om vragen te stellen. Verzeker je nu van een plek.

Klik hier om vrijblijvend in te schrijven voor het webinar

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now